K

Kinect_matkiminen

Kandidaatintyö keväällä 2017: Universal Robots- robottikäsivarren ohjaus Kinectillä.

git clonella catkin_ws:n src-hakemistoon, niin kääntyy catkin_makella, kunhan iai_kinect2 kääntyy myös. URsim-hakemiston sisältö kuuluu URsim-ohjelman hakemston programs-alahakemistoon.